A5 Temel Fiziksel Sabitler* (tüm değerler tarafımızdan, doğruluğu kesinleşmiş basamağa kadar verilmiştir)

Sembol Büyüklük Değeri Birim

c, c0

speed of light, vacuum [ışık hızı, vakumda]  299 792 458 m/s

µ0

permeability of vacuum (4p ´ 10-7) [manyetik sabiti]  12,566 370 614 ´ 10-7 N/A²

Î 0

permitivity of vacuum (1 0 ) [elektrik sabiti]  8,854 187 817 ´ 10-12 F/m

G

(Newtonian) constant of gravitation [çekim sabiti] 6,67 x 10-11 m³/kg s²

h

Planck constant 6,626 07 ´ 10-34 J s

e

elementary charge [temel elektriksel yük] 1,602 177 ´ 10-19 C

f 0

magnetic flux quantum, ( h/2e ) [manyetik akı kuantası] 2,067 833 ´ 10-15 Wb

G 0

conductance quantum, (2e²/h ) [kondüktans kuantası] 7,748 091 ´ 10-5 S

me

electron mass [elektron kütlesi] 9,109 38 ´ 10-31 kg

mp

proton mass [proton kütlesi] 1,672 62 ´ 10-27 kg

mp/me

proton-electron mass ratio [proton-elektron kütle oranı] 1836,15  

a

fine-structure constant ( ½ µo c e² / h ) [ince-yapı sabiti] 7,297 353 ´ 10-3  

R¥

Rydberg constant ( ½ me c a ² / h ) 10 973 731 m-1

NA

Avogadro constant 6,022 14 ´ 1023 mol-1

F

Faraday constant (NA e) 96 485,3 C/mol

R

molar gas constant [molar gaz sabiti] 8,3145 J/mol K

k

Boltzmann constant (R/NA ) 1,380 65 ´ 10-23 J/K

s

Stefan-Boltzmann constant 5,6704 ´ 10-8 W/m2 K4

€ eV

electron Volt 1,602 177 ´ 10-19 J

€ u

(unified) atomic mass unit [atomik kütle birimi] 1,660 54 ´ 10-27 kg

KJ

Josephson constant ( 2e/h ) ‚ 483 597,9 ´ 109 Hz/V

RK

von Klitzing constant ( h/e² ) ‚ 25 812,807 W

NAh

molar Planck constant 3,990 313 J s/mol

S0/R

absolute entropy (Sackur-Tetrode) constant (1K, 100 kPa) -1,1517  

c1

first radiation constant ( 2p h c2 ) [1. radyasyon sabiti] 3,741 77 ´ 10-16 Wm²

c2

second radiation constant ( hc/k ) [2. radyasyon sabiti] 1,4388 ´ 10-2 m K

b

Wien displacement law constant 2,8978 ´ 10-3 m K

m B

Bohr magneton 927,401 ´ 10-26 J/T
  Bohr magneton (electron Volts) 5,788 382 ´ 10-5 eV/T

m B/h

Bohr Magneton (Hertz) 13,9962 ´ 109 Hz/T

M(12C)

molar mass of 12C [12C molar kütlesi] ƒ 12 ´ 10-3 kg/mol
  standard atmosphere [standart atmosfer - basıncı] ƒ 101 325 Pa

gn

standard acceleration of gravity [std. yerçekimi ivmesi] ƒ 9,806 65 m/s2
  speed of sound (in air 20°C, 101 325 Pa) [ses hızı] 343,2 m/s

* Peter J. Mohr, Barry N. Taylor (CODATA-NIST) "Review of Modern Physics", Sayı 77, 2002 (2005)

€ SI dışı birim olmakla birlikte, SI birimlerle kullanılabilir.

 Belirsizliği olmayan kesin (kabul edilmiş) değerler olduğundan tamamı (tüm basamaklar) verilmiştir.

‚ Volt ve Ohm birimlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere standardize edilen kısmın tamamı verilmiştir.

ƒ Uluslararası adapte (standardize) edilmiş değerler olduğundan tamamı (tüm basamaklar) verilmiştir.