Belirtilen ölçüm belirsizlikleri dahilinde İZLENEBİLİR kalibrasyon hizmetlerimiz aşağıda listelenmiştir.
Deklare edilen "belirsizlik", % 95 güvenilirlik seviyesi için Metroloji Okulu'nun "en iyi ölçme yeteneği"ni ifade eder (kalibre edilen cihazın özelliklerinden bağımsız).
logo-hacim
6000 HACİM, seviye, yoğunluk tip/MAX ± Belirsizlik (%95) Talimat (SOP)
6011 PİPET, BÜRET, DISPENSER ± [0,005 + 0,005V] mL V: mL TALK6010
6012MEZÜR, BEHER, ERLEN ± [0,005 + 0,005V] mL V: mL
6014BALON JOJE ± [0,005 + 0,005V] mL V: mL
6020HACİM ÖLÇEKLERİ50 L± [0,005 + 0,005V] mL V: mL TALK6010/20
6040SEVİYE ÖLÇERLER10 m± [ 2 + H ] mm H: m TALK6040/50
6050SEVİYE TRANSMİTTERİ10 m± [ 2 + H ] mm H: m
6410PİKNOMETRE ± [ 0,04 ] mL TALK6410
6421DENSİMETRE /hidro-bomemetre
(termometreli olduğunda +kod 8031)
cam± [ 0,002 ] g/mLTALK6420
6422elektronik± [ 0,003 ] g/mL

 

Kalibrasyon Başvurusu  
İzlenebilirlik Sistemi Açıklaması  
Çalışma Koşulları  
Geometrik boyut   
Kuvvet - Tork - Sertlik   
Basınç - Vakum   
Debi - Akış hızı   
Elektrik - Zaman - Hız   
Sıcaklık   
Nem - Fizikokimya