Ürünler kategorisindeki diğer sayfalar:
Veri-Kaydediciler (dataloggers)
"CALexpert" Ölçüm Sistemi Yönetim ve Sertifikasyon Yazılımı

İLETKENLİK Std. Conductivity Calibration Solutions
Kalibrasyon Çözeltileri ÖZELLİKLER
Kond. Standardı ConductNorm logosu
  • Her tip kondüktivitemetre kalibrasyonu için uygun

  • 500 mL' lik plastik şişelerde (tip a)

  • Kullanım Talimatı ve Sertifikası ile birlikte (NIST'e izlenebilir)

  • Dikkat çekici stabilite (Premium değerlerde 1 yıl raf ömrü)

TARİF

Kondüktivitemetre kullanımındaki öncelikli hata kaynağı sıvıya giren elektrod ve onun hücre sabiti olduğundan, tek başına elektronik kalibrasyonun bir yararı/anlamı yoktur (cihazda bir arıza olduğu durumlar hariç). Bunun için tüm iletkenlik ölçen cihazların doğruluğu, kalibrasyonlarını standart iletkenliğe sahip çözeltilerle yapmak suretiyle sağlanmalıdır.

Bu sıvılar konusunda yaşanan zorlukların başında küçük nominal değerlerin zor bulunması ve kararlılıklarının zayıf olması, sonra da doğruluk yüzdelerinin istenen düzeye ulaşamaması gelir. Metroloji Okulu'nun CONDUCTnorm © sıvıları (yandaki tablolarda görülebileceği gibi), bu alanda NIST'in yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları yakından takip edilerek üretimde özel "Know-How" kullanılması suretiyle bu güçlüklerin üstesinden gelmektedir.

Farklı sıvıların kondüktivite değerlerinin sıcaklığa bağlı değişimleri (sıcaklık katsayıları) birbirinden farklıdır. ConductNorm sıvıları için sıcaklığa bağlı iletkenlik değişimi sertifikalarda belirtilmektedir. Tablolardaki nominal değerler 25 °C için verilmiştir.

Standart solüsyonların (orjinal plastik şişelerinde güneş görmeden ve kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak) sürekli ve aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalmadan muhafaza edilen miktarları, yanda belirtilen raf ömürleri boyunca değerlerini muhafaza ederler.

ConductNorm çözeltileri, sağlık - reaktivite - yanıcılık açılarından tehlikesizdir, ancak yiyecek, içecek ve ilaçlara karıştırılmamalı, temas bölgeleri (göz veya deri) su ile yıkanmalıdır.

Sıvılar, dışarısı ile iyon alışverişini engelleyen etiketlenmiş plastik şişelerde kapakları mühürlenmiş olarak özel mukavva muhafazaları içinde gönderilirler.


METROLOJİ OKULU Pazar Sokak Nr.: 17
34810 Anadoluhisarı - İSTANBUL
Tel.: 0216-308 41 08 Faks: 0216-308 41 13

UYGULAMALAR

İster konsantrasyon/saflık ve filtreleme kontrolü, ister sudaki katı eriyik tayini, ister karışımlardaki belirli kimyasalların ölçümü, ister sızdırma/kaçak tesbiti, ister nötralizasyon göstergesi amacıyla kullanılsın, iletkenlik ölçerlerin kalibrasyonu için yapılacak olan şey, (kullanılan her kademesi için) ölçme aralığı içinde kalan 3 değerde kontrol (ve gerekiyorsa ayar) yapılmasını sağlamaktır. Tercihan kademenin %10' ları, %50' leri ve %90' ları civarından standart sıvılar seçilerek, sıvılarla birlikte gönderilen kılavuza göre işlemler yapılır.

Standart Değerler
Sipariş Kodu Nominal Değer
(mS)
Bağıl Tolerans (%)
CNS1a111 300± 0,1
CNS2a12 850± 0,2
CNS3/1a1408± 0,5
CNS3/2a718± 0,5
CNS3/3a292± 1,0
CNS4/1a147± 1,0
CNS4/2a84± 1,5
Verilen nominal değerler 25 °C'de geçerlidir.
Sıcaklığa bağlı değişim tablosu, sertifikada verilmektedir.
Raf ömrü, kapak açılmadan 2 yıldır.
Sipariş halinde teslim süresi 5 gündür.

Premium Değerler
Sipariş Kodu Nominal Değer (mS) Mutlak Tolerans (mS)
CNP25a25± 0,5
CNP20a20± 0,5
CNP15a15± 0,5
CNP10a10± 0,3
CNP5a5± 0,3
Verilen nominal değerler 25 °C'de geçerlidir.
Sıcaklığa bağlı değişim tablosu, sertifikada verilmektedir.
Raf ömrü, kapak açılmadan 1 yıldır.
Sipariş halinde teslim süresi 10 gündür.

Yardımcı Malzemeler
Sipariş KoduAçıklama
CNA1aElektrod Bekletme Çözeltisi
CNA2aElektrod Temizleme Çözeltisi
CNA3Mini Ölçüm Kabı (100 ml)

Ürünler kategorisindeki diğer sayfalar:
Veri-Kaydediciler (dataloggers)
"CALexpert" Ölçüm Sistemi Yönetim ve Sertifikasyon Yazılımı