07 - 08 MART
Hava Akışı Metrolojisi

28 - 29 MART
Buhar Sterilizasyonu ve Validasyonu

09 MAYIS
Sıcaklık + Nem Haritalaması
(depo, oda, kabin)