1 - 2 MART
Hava Akışı Metrolojisi

22 - 23 MART
Buhar Sterilizasyonu ve Validasyonu

24 MART
Sıcaklık + Nem Haritalaması
(depo, oda, kabin)