6 - 7 MART
Hava Akışı Metrolojisi

27 - 28 MART
Buhar Sterilizasyonu ve Validasyonu

22 MAYIS
Sıcaklık + Nem Haritalaması
(depo, oda, kabin)