20 - 21 EKİM
Hava Akışı Metrolojisi

06 - 07 EKİM
Buhar Sterilizasyonu ve Validasyonu

26 MAYIS
Sıcaklık + Nem Haritalaması
(depo, oda, kabin)