06 - 07 MART
Hava Akışı Metrolojisi

27 - 28 MART
Buhar Sterilizasyonu ve Validasyonu

15 MAYIS
Sıcaklık + Nem Haritalaması
(depo, oda, kabin)