Kod
02
DİNAMİK SİSTEMLER ANALİZ ve
KONTROL TEKNİĞİ, OTOMASYONA GİRİŞ
İÇERİK
 1. Sistem Yaklaşımı
 2. Sistem Dinamiği ve Davranışı
  2.1 Sistem Elemanları
  2.2 Sistemin Matematiksel Modeli
  2.3 Bir, İki ve Üst Dereceden Sistemler
  2.4 Blok Diyagram ve Transfer Fonksiyonu
  2.5 Titreşime Giriş
  2.6 Durağan ve Geçici Hal Yanıtları
 1. Kontrol Sistemleri
  3.1 Açık / Kapalı Çevrim
  3.2 Denetimci Tipleri ve Özellikleri
  3.3 PID Parametre Akortlama
  3.4 Yanıt Hata Analizi ve Optimizasyon
 2. Programlanabilir Mantık Denetimcileri (PLC)
 3. Kontrol ve Otomasyon Uygulamaları

Ölçme tekniği ve uygulamaları, özellikle endüstriyel kontrol ve otomasyon kapsamında düşünüldüğünde, sistem yaklaşımı özel bir önem kazanmaktadır. Bu eğitimde katılımcılar, en temel sistem tanımlarından başlanarak, ölçme sistemlerinin tek tek elemanlarına, dinamik davranışlarının kestirimine, sistemin otomatik kontrol prensiplerine ve klasik PID kontrol problemi çözümlemelerine alıştırılmaktadır. Ayrıca yine katılımcılar, bugün için otomasyon sistemlerinin ortak yapıtaşları haline gelmiş olan PLC'ler ve bunların kontrol sistemi içerisindeki rolleriyle tanıştırılmaktadır.

Kimler Katılabilir
Kurumlarında bakım, montaj, enstrüman veya proses kontrol bölümlerinde görev alan, otomatik kontrol sistemlerinin planlama, montaj, konfigürasyon, bakım ve/veya optimizasyonundan sorumlu (veya ileride sorumlu olacak) mühendis, tekniker ve teknisyenler, otomasyon ve kontrol tekniği konusunda uzmanlaşmak isteyen teknik eğitim almış kişiler.
Eğitimin verimi açısından katılımcıların teknik lise veya mühendislik bölümleri mezunu olması ve ilgili bir konuda (otomatik kontrol, bakım, proses kontrol vb.) iş tecrübeleri olması tavsiye edilir.
Başvuru
Standart takvim harici eğitimlerden olup, başvuru için "Başvuru Formu"nun doldurularak talep yapılması gerekir. Daha sonraki aşamalar sırasıyla, verilecek yazılı teklifin teyidi, tarihler ve yer konusunda karşılıklı mutabakat, teklif şartları uyarınca belirtilen hesaba eğitim ücretinin yatırılması şeklindedir.
Dersin İşlenişi ve Ders Notları
Derslerde konular eğitmenler tarafından beyaz tahta ve görsel araçlar (projeksiyon, video vb.) kullanılarak sunulur. Akış sırasında soru sorulması serbesttir (hatta unutulmaması için soru oluştuğu anda sorulması tavsiye edilir).
Standart eğitimlerde, her katılımcıya anlatılan tüm konuları içeren kapsamlı bir ders notu ve not tutmak isteyenler için bloknot, kalem verilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde (aksi belirtilmedikçe) kurum için tek kopya doküman seti hazırlanır.
Notlar : Ders sırasında akışın ve konsantrasyonun bozulmaması için cep telefonlarının kapalı tutulması, derslikte sigara içilmemesi rica olunur. Kuruma özel yapılan eğitimlerde dersin bölünmemesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve ders aralarına kadar katılımcılara telefon veya benzeri şekilde çağrı yapılmaması tercih edilir.
Eğitimin Süresi ve Programı : 2 gün (16 saat),  Günlük program:
1. Ders: 9:30 - 11:00,10 dk ara,2. Ders: 11:10 - 12:30, Öğle yemeği,
3. Ders: 13:10 - 14:30,10 dk ara,4. Ders: 14:40 - 16:00, 10 dk ara,5. Ders 16:10 - 17:30
Eğitimin Yeri ve Zamanı
a) Yıllık standart takvimde belirtilen tarihlerde Metroloji Okulu'nda
b) Özel talep üzerine önceden mutabakat sağlanan tarihlerde Metroloji Okulu'nda
c) Özel talep üzerine önceden mutabakat sağlanan tarihlerde kurumunuzda
Sertifika ve Opsiyonel Sınav
Tüm eğitimlerin sonrasında katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilir/gönderilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, istenmesi halinde yapılacak sınav sonucuna göre ayrıca "Başarı Belgesi" verilir.