Kod
15
TORK
KONUSU BAZINDA ÖLÇÜM ve KALİBRASYON
İÇERİK
 1. Tanımlar, Birimler ve Çevrimler
 2. Ulusal ve Uluslararası Ölçek ile Metrolojik Hiyerarşi
 3. Ölçü Aletleri
  3.1 Bkz. Liste*
  3.1.1 Ölçüm Prensibi ve Teknolojisi
  3.1.2 Cihaz Sınıflandırması ve Standartlar
  3.1.3 Ölçme Tekniği ve Kullanımı
3.1.3.1 Kullanım Alanı
3.1.3.2 Kullanım Şekli
3.1.3.3 Hata Kaynakları
3.1.4    Kalibrasyonu
3.1.4.1 Kalibrasyon Teçhizatı ve Etalonu
3.1.4.2 Kalibrasyon Teknikleri ve Yöntemleri
3.1.5    Ölçüm Belirsizliği
3.2       Örnek Uygulamalar

* ÖLÇÜ ALETLERİ
 • TORK ANAHTARI, TORKMETRELER (mekanik, elektronik)
 • TORK SENSÖRÜ (statik-reaksiyon, dinamik...)
 • VİDA / CİVATA SIKICILAR
 • DİNAMOMETRE
 • TORKMETRE TEST TEZGAHI
 • TORK ANALİZÖRÜ / TORK KALİBRATÖRÜ

İşletmelerin kaliteyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen noktalarda kullandıkları ölçü aletleri kalite sistemleri kapsamında kalibrasyona tabi olan cihazlardır. Yukarıda içeriği verilen eğitimde, kuvvet - tork ile ilgili ölçü aletlerinin ölçüm prensip, yöntem ve teknolojilerinden başlanarak kullanımı ve kalibrasyon teknikleri, örneklerle teorik ve uygulamalı olarak ele alınır.

Kimler Katılabilir
Kurumlarında kuvvet - tork ile ilgili ölçü aletlerinin (yukarıdaki liste) kullanıcıları, kalite kontrol işlem ve testleri veya kalibrasyonların gerçekleştirilmesi ve sonuçların raporlanmasında, cihaz doğrulama (verifikasyon) ve sertifikasyon aşamalarında görev alan teknik personel.
Eğitimin verimi açısından teknik altyapıya sahip personelin (teknisyen, tekniker ve mühendisler) katılması tavsiye edilir.
Başvuru
Standart takvim harici eğitimlerden olup, başvuru için "Başvuru Formu"nun doldurularak talep yapılması gerekir. Daha sonraki aşamalar sırasıyla, verilecek yazılı teklifin teyidi, tarihler ve yer konusunda karşılıklı mutabakat, teklif şartları uyarınca belirtilen hesaba eğitim ücretinin yatırılması şeklindedir.
Dersin İşlenişi ve Ders Notları
Derslerde konular eğitmenler tarafından beyaz tahta ve görsel araçlar (projeksiyon, video vb.) ve uygulama teçhizatı (cihaz, ekipman) kullanılarak sunulur. Akış sırasında soru sorulması serbesttir (hatta unutulmaması için soru oluştuğu anda sorulması tavsiye edilir).
Standart eğitimlerde, her katılımcıya anlatılan tüm konuları içeren kapsamlı bir ders notu ve not tutmak isteyenler için bloknot, kalem verilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde (aksi belirtilmedikçe) kurum için tek kopya doküman seti hazırlanır.
Notlar : Ders sırasında akışın ve konsantrasyonun bozulmaması için cep telefonlarının kapalı tutulması, derslikte sigara içilmemesi rica olunur. Kuruma özel yapılan eğitimlerde dersin bölünmemesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve ders aralarına kadar katılımcılara telefon veya benzeri şekilde çağrı yapılmaması tercih edilir.
Eğitimin Süresi ve Programı : 5C: 1 gün (8 saat), 5B: 2 gün (16 saat)     Günlük program:
1. Ders: 9:30 - 11:00,10 dk ara,2. Ders: 11:10 - 12:30, Öğle yemeği,
3. Ders: 13:10 - 14:30,10 dk ara,4. Ders: 14:40 - 16:00, 10 dk ara,5. Ders 16:10 - 17:30
Eğitimin Yeri ve Zamanı
a) Önceden duyurulan tarihlerde Metroloji Okulu'nda
b) Özel talep üzerine mutabakat sağlanan tarihlerde Metroloji Okulu'nda
c) Özel talep üzerine mutabakat sağlanan tarihlerde kurumunuzda
Sertifika ve Opsiyonel Sınav
Tüm eğitimlerin sonrasında katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilir/gönderilir. Talep üzerine kuruma özel düzenlenen eğitimlerde, istenmesi halinde yapılacak sınav sonucuna göre ayrıca "Başarı Belgesi" verilir.