GÜNCEL PÜF NOKTASI

Ölçü aletlerinin kalibrasyon periyodlarına (aralıklarına) kim ve nasıl karar verir? Hangi cihazın hangi sıklıkta kalibre edilmesi gerektiğine dair geçerli bir yayın, standart vb. var mıdır?

YANIT: Bu karar, cihazın kullanımından sorumlu birim veya kişilerce verilir. Resmi-ticari kullanıma mahsus ölçü aletleri dışında kalan cihazlar için, kullanıcıları bağlayan bir yayın yoktur ancak yol gösteren kılavuzlar mevcuttur.
ÇÜNKÜ: Ölçü aletlerinin (markasına modeline kadar aynı olsalar bile) hem önemlilik dereceleri, hem de yıpranma hızları, kullanıldığı yerdeki kullanım koşullarına (kullanım sıklığı, çevresel etkiler, söz konusu kullanımla ilgili toleranslar, vb.) bağlı olarak farklılık gösterirler.
ÖYLEYSE: Yukarıda belirtilen kullanım koşullarının yanında, cihazın imalatçısının tavsiyeleri ve varsa benzer uygulamalara dair yayınlar da gözönüne alınarak, deneyimli, ölçüm prensip ve teknolojileri konularında bilgi sahibi personel tarafından kalibrasyon periyodları belirlenmelidir. Konuya doğrudan değinen ISO 10012:2003 "Ölçüm Yönetim Sistemleri" standardına göre de, kalibrasyona tabi ölçü aletlerinin kalibrasyon aralıkları kullanıcı tarafından tesbit edilir, ancak bunun yapılabilmesi için Metrolojik Gereklilikler yazılı olarak tanımlanmış olmalıdır. Kalibrasyon aralıkları bir kez belirlendikten sonra, önceki kalibrasyon ve metrolojik doğrulama tarihçesi dikkate alınmak suretiyle, gerektiğinde kısaltmak veya uzatmak da mümkündür. Konuya ilişkin bazı yöntemlere, OIML D10:2007 "Ölçü aletlerinin kalibrasyon aralıklarının belirlenmesine dair kılavuz" yayınında yer verilmiştir.

NOT: Kalibrasyon yapan kişi veya kuruluşlar, aynı zamanda cihazın kullanımından sorumlu değillerse, cihazın kullanımından sorumlu birim veya kişilerden talimat almadıkları sürece, gelecek kalibrasyon tarihini ne sertifikada ne de başka bir yerde belirtmemelidirler.

 

Önceki dönem püf noktaları