TeBBeS - Metroloji Okulu Teknik Bilgi ve Belge Servisi

Ölçüm

Ölçüm

Kalibrasyon

Kalibrasyon

Kontrol

Kontrol

Validasyon

Validasyon


   Yayınlar

Aşağıdaki liste aralıklarla kontrol edilmekte ve güncellenmekte olup, olası değişiklikler yansıtılmakta, yeniliklere yer verilmektedir. Bununla birlikte, herhangi bir nedenle burada belirtilen yoldan ilgili yayına ulaşamadığınız takdirde, veya burada yer verilmesini uygun gördüğünüz başka yayınlar mevcutsa, lütfen bize bilgi veriniz.

Metroloji Okulu Yayınları
Yayınlanmış Türkçe Kitaplar
Türkçe Dergiler ve Standartlar
Yabancı Dilde Kitaplar (Üniversitelerimizde)
Metroloji Okulu Yayınları
KodAdFiyatAçıklama
tebbes21
Ölçüm Ekipmanı Kalibrasyon Yönetimi ve Takibi F
yakında
Ölçme teçhizatının karakteristik özellikleri, proses-ölçü aleti uyumu, temel ve genel kalibrasyon, kalite sistemlerinin kalibrasyondan beklentileri, kalibrasyon gereklilikleri (planlama, prosedürler,uygulama, kayıtlar, kalibrasyon aralıkları).
tebbes22
Ölçü Aleti Uygunluğu ve Ölçüm Belirsizliği F
yakında
Verifikasyon kriterleri, ölçü aleti - proses uygunluğunun değerlendirilmesi, ölçüm belirsizliği sentezi, istatistiksel araçlar, genişletilmiş belirsizlik değerlendirilmesi.
tebbes01
Ölçme Teknolojisi ve Kalibrasyon Yöntemleri F
yakında
Cihaz tanımlama ve sınıflandırma, ölçü aletleri (prensip ve teknolojiler), parametre bazında ölçüm sistemleri, elk.çıkışlı algılayıcılar, veri kayıt ve toplama sistemleri, ölçü aleti performansı kriter ve testleri, kalibrasyon yöntem ve teknikleri.
tebbes02
Dinamik Sistemler Analiz ve Kontrol Tekniği, Otomasyona Giriş F
yakında
Sistem yaklaşımı, sistem dinamiği ve davranışı, sistem elemanları, sistemin matematiksel modeli, bir, iki ve üst dereceden sistemler, kontrol sistemleri, yanıt hata analizi ve optimizasyon, programlanabilir mantık denetimcileri (PLC), kontrol ve otomasyon uygulamaları.
tebbesTA
Ölçüm Tabloları Seti F
yakında
Birim sistemleri, birim çevrimleri, su, hava ve bazı metaller için özellikler tabloları, çeşitli ölçüm ekipmanları için sınıflandırma tabloları, vb.
tebbesMS
Metroloji Sözlüğü ücretsiz! Kavramlar, temel, uygulama, yöntemler, sonuçlar, ekipman, özellikler, standartlar.
tebbesLK
Laboratuvar Koşulları ücretsiz! Genel tasarım kriterleri, çevre (lokasyon) ve bina, bölge, konstrüksiyon, mobilya, titreşim ve gürültü, titreşim, akustik gürültü, elektriksel güç, regülasyon, topraklama, ekranlama, ışıklandırma, güvenlik, hava koşullandırması, sıcaklık, rutubet, toz, basınç, hava sirkülasyonu.
tebbes KYS
Kalite Yönetim Sistemi ücretsiz! Kalite yönetim sistemi gereklilikleri ve uygulaması.
tebbes03
Geometrik Boyut Konusu Bazında Ölçüm ve Kalibrasyon F
yakında
Tanımlar, birimler ve çevrimler, metrolojik hiyerarşi, boyutsal ölçü aletleri ölçüm prensip ve teknolojileri, cihaz sınıflandırması ve standartlar, ölçme tekniği ve kullanımı.
tebbes04
Ağırlık ve Tartım Konusu Bazında Ölçüm ve Kalibrasyon F
yakında
Tanımlar, birimler ve çevrimler, metrolojik hiyerarşi, kütle ve tartı aleti ve sistemleri için ölçüm prensip ve teknolojileri, cihaz sınıflandırması ve standartlar, ölçme tekniği ve kullanımı.
tebbes05
Kuvvet - Tork Konusu Bazında Ölçüm ve Kalibrasyon F
yakında
Tanımlar, birimler ve çevrimler, metrolojik hiyerarşi, kuvvet ve tork ölçü aletleri için ölçüm prensip ve teknolojileri, cihaz sınıflandırması ve standartlar, ölçme tekniği ve kullanımı.
tebbes06
Sertlik Konusu Bazında Ölçüm ve Kalibrasyon F
yakında
Tanımlar, birimler ve çevrimler, metrolojik hiyerarşi, sertlik ölçme aletleri ve etalonları için ölçüm prensip ve teknolojileri, cihaz sınıflandırması ve standartlar, ölçme tekniği ve kullanımı.
tebbes07
Basınç - Vakum Konusu Bazında Ölçüm ve Kalibrasyon F
yakında
Tanımlar, birimler ve çevrimler, metrolojik hiyerarşi, basınç - vakum ölçme aletleri için ölçüm prensip ve teknolojileri, cihaz sınıflandırması ve standartlar, ölçme tekniği ve kullanımı.
tebbes08
Hacim - Seviye - Yoğunluk - Sıvı Debisi Konusu Bazında Ölçüm ve Kalibrasyon F
yakında
Tanımlar, birimler ve çevrimler, metrolojik hiyerarşi, hacim - seviye - yoğunluk - sıvı debisi ölçme aletleri için ölçüm prensip ve teknolojileri, cihaz sınıflandırması ve standartlar, ölçme tekniği ve kullanımı.
tebbes09
Elektrik Konusu Bazında Ölçüm ve Kalibrasyon F
yakında
Tanımlar, birimler ve çevrimler, metrolojik hiyerarşi, elektriksel ölçü aletleri için ölçüm prensip ve teknolojileri, cihaz sınıflandırması ve standartlar, ölçme tekniği ve kullanımı.
tebbes10
Sıcaklık Konusu Bazında Ölçüm ve Kalibrasyon F
yakında
Tanımlar, birimler ve çevrimler, metrolojik hiyerarşi, sıcaklık ölçme aletleri için ölçüm prensip ve teknolojileri, cihaz sınıflandırması ve standartlar, ölçme tekniği ve kullanımı.
tebbes11
Nem - Fizikokimya Konusu Bazında Ölçüm ve Kalibrasyon F
yakında
Tanımlar, birimler ve çevrimler, metrolojik hiyerarşi, nem ile fizikokimyasal niceliklerin ölçümüyle ilgili ölçüm prensip ve teknolojileri, cihaz sınıflandırması ve standartlar, ölçme tekniği ve kullanımı.
tebbes DWT
Basınç Terazisi Kullanımında Hata Kaynaklarıücretsiz! Basınç terazisi kullanımında hata kaynakları ve büyüklükleri hakkında makale.
tebbes Hatalar
Ölçüm Hataları ve Belirsizlikücretsiz! Ölçümlerde yapılan hata çeşitleri ve ölçüm belirsizliği hakkında makale.
tebbes AccClass
Ölçü Aletlerinin Doğruluk Sınıflarıücretsiz! Ölçü aletlerinin doğruluk sınıfları ile ilgli OIML standardının çevirisi.
tebbes TartıAleti
Tartı Aletleri Terminolojisiücretsiz! Tartı aleti terminolojisi ile ilgili OIML yayınının çevirisi.
tebbes Flowcup
Flowcup (Viskometre) Kalibrasyonuücretsiz! Özellikle boya ve akışkan madde üretici ve test edicilerini yakından ilgilendiren "Flowcup" (viskometre) aletinin kalibrasyonu, tüm uygulama detayları ve matematiksel altyapısı ile birlikte anlatılmaktadır.
tebbes Visko
Rotasyonel Viskometre Kalibrasyonuücretsiz! Akışkan madde üretici ve test edicilerini yakından ilgilendiren "Rotasyonel Viskometre" aletinin kalibrasyonu, tüm uygulama detayları ve matematiksel altyapısı ile birlikte anlatılmaktadır.
tebbes Pleyt
Pleyt Kalibrasyonuücretsiz! Ölçü yüzeyi (döküm veya granit pleyt) kalibrasyon talimatı.
tebbes RedKabul
Verifikasyon Kriterleri ve Uygunluk ücretsiz! Ölçü aleti verifikasyon kriterleri ve uygunluk kararı ile ilgili makale.
tebbes KalSüre
Kalibrasyon İşlemlerinin Adımları ve Süreleriücretsiz!Kalibrasyon işlemlerinde izlenen yol ve her adıma ilişkin sürelerle ilgili makale.
tebbes PIDakort
PID Akortlamaya Girişücretsiz! PID kontrol sistemlerinde akortlama ile ilgili makale çevirisi.
tebbes 2telXMIT
İki Telli Transmiterücretsiz! İki telli transmiterlerle ilgili makale.
tebbes Botoklav
Buhar otoklavları tesisi, validasyonu ve testleriücretsiz!Buhar otoklavlarının, tesisi, proses validasyonu ve periyodik testleri ile ilgili makale.
tebbes SHarita
Sıcaklık ve Nem Haritasıücretsiz! Ambarlar, depolar, kamyon, etüv, test kabini, inkübatör, buzdolabı ve stabilite kabinleri için sıcaklık nem haritalandırması ile ilgili makale.
tebbes TempMap
Sıcaklık Haritalama ve Monitörlemesiücretsiz! İlaç ve tıbbi cihaz depolaması için kalite kontrol araçlarından olan sıcaklık haritalama ve monitörlemesine dair makale.
TALK1010
Kumpas Kalibrasyonuücretsiz! Kumpas Kalibrasyon Talimatı.
TALK1030
Mikrometre Kalibrasyonuücretsiz! Mikrometre Kalibrasyon Talimatı.
TALK1040
Komparatör (Ölçü Saati) Kalibrasyonuücretsiz! Komparatör (Ölçü Saati) Kalibrasyon Talimatı.
TALK2010
Tartı Aleti Kalibrasyonuücretsiz! Tartı Aleti Kalibrasyon Talimatı.
TALK8030
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonuücretsiz! Sıcaklık Ölçer (daldırma tip prob + gösterge/transmitter) Kalibrasyon Talimatı.
TALK8130
Sıcaklık Göstergesi Kalibrasyonuücretsiz! (Elektronik) Sıcaklık Göstergesi / Denetimcisi / Tarayıcısı / Transmitteri Kalibrasyon Talimatı.
TALK4040
Basınç Ölçer Kalibrasyonuücretsiz! Basınç Ölçer (Manometre-Vakummetre, Basınç Transdüseri/Transmitteri) Kalibrasyonu Talimatı.
TALK9222
pH-metre Kalibrasyonuücretsiz! pH-metre Kalibrasyon Talimatı.
tebbes NivoTest
Nivo Saha Testleriücretsiz! İnşaat, haritacılık, çevre ve şehir planlama sektörlerini yakından ilgilendirecek olan nivo cihazının test işlemleri, tüm uygulama detayları ve matematiksel altyapısı ile birlikte sunulmaktadır.
tebbes DAQspecs
Veri-Toplama (DAQ) Sistemleri Spesifikasyonlarıücretsiz! Veri-toplama sistemleri konusunda kıyaslama yapabilmek için bilinmesi gereken öncelikli teknik özelliklerin kısaca özetlenmesi
tebbes PIDnedir
PID Kontrol de Nedir ki?ücretsiz! PID (orantı-integral-türev) kontrol yöntemi ve matematiksel altyapısına dair temel bilgiler
Liste başına dön
Yayınlanmış Türkçe Kitaplar
YazarAdYayıncıAçıklama
Prof. Dr. Osman F. Genceli Ölçme Tekniği (boyut, basınç, akış ve sıcaklık ölçmeleri) Birsen Yayınevi, 1994Temel bilgiler, deneysel bulguların analizi, boyut - açı ve alan ölçümü, basınç ölçmeleri, akış ölçmeleri, sıcaklık ölçmeleri.
Prof. Dr. Halit Pastacı, Doç. Dr. Halil İ. Abbasoğlu Dijital Ölçmeler Yıldız Teknik Ünv., 1996Genel açıklamalar, temel karakteristikler, dijital frekansmetreler ve fazmetreler, analog dönüştürücüler, analog-dijital dönüştürücüler, dijital voltmetreler, devre elemanlarının, gücün dijital yöntemlerle ölçülmesi,
Prof. Dr. Osman F. Genceli Optik Ölçme Metodlarıİst. Teknik Ünv., 1989Elektromagnetik dalgalar ve foton, yansıma ve kırılma, geometrik optik, polarizasyon, girişim ve uyumluluk, kırınım, laser, optik yöntemler, interferometreler, holografi, laser speckle, laser doppler anemometresi.
Prof. Dr. İ. Hakkı Öz Kuvvet Makinalarında Ölçü Tekniğiİst. Teknik Ünv., 3.baskı, 1982Akım olaylarında basınç ölçümü, akım olaylarında hız ve miktar ölçümü, makinalarda basınç ölçümü, sıcaklık ölçümü, devir sayısı ölçümü, moment ve güç ölçümü, uzama telleri, motor deneyleri.
Prof. Dr. Hasan Önal Ölçme Tekniğiİst. Teknik Ünv., 5.baskı, 1993Genel kavramlar, aktif büyüklüklerinin ölçülebilen değerleri ve ölçülebilme olanakları, hareketli ölçme aletleri, ölçme sınırlarının değiştirilmesi, devre parametrelerinin ölçülmesi, köprü yöntemleri ve sıfır yöntemleri.
Prof. Yük. Müh. Abdi Dalfes Elektrik Ölçme Laboratuarı Deneyleriİst. Teknik Ünv., 6.baskı, 199030 farklı elektriksel ölçüm deneyi, montaj, ölçme yöntemi, ölçmenin yapılışı başlıkları altında detaylı olarak devre çizimleri.
Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu Otomatik Kontrol (cilt 1)Birsen Yayınevi, 1994Kontrol sistemleri, kontrol sistemlerinin matematik modelleri, blok diyagramları, işaret akış diyagramları, transfer fonksiyonları.
Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu Otomatik Kontrol (cilt 2)Birsen Yayınevi, 1996Kontrol sistemlerinin geçici ve sürekli hal davranışları, sapma'nın belirlenmesi, kararlılık, karakteristik denklemin kökleri, frekans domeni davranışı, bode diyagramları, kontrol sistemlerinin durum uzayında incelenmesi.
Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu Dijital Kontrol SistemleriBirsen Yayınevi, 1998Dijital kontrol sistemlerinin matematik modelleri, işaret örneklemesi, dijital kontrol sistemleri blok diyagramları, kapalı çevrim dijital kontrol sistemleri ve stabilitesi.
Elk./Elektronik Müh. Cem Özdamar PLC Teori & Uygulama -1Birsen Yayınevi, tarih?Giriş, PLC ile programlama, Omron SYSMAC S6 PLC cihazı, alıştırmalar, programlama örnekleri, PLC sistemlerini seçme, kurma ve görevlendirme.
Faruk Kartal Elektro Pnömatik ve OtomasyonModül Tek. Eğt. ve Org., 1999PLC'nin tanıtılması, pnömatik temel bilgileri, basınçlı havanın hazırlanması ve dağıtılması, elektropnömatik sistem elemanları, kontrol sistemleri, uygulama devreleri, nümerik kontrollü makineler, uygulama örnekleri.
Doç. Dr. Osman Gürdal Algılayıcılar ve Dönüştürücüler (Fiziksel Prensipler, Tasarım, Uygulama Pratiği)Nobel Yayın Dağıtım, 2.baskı, 2000Bilgi işleme sistemleri, algılayıcı ve dönüştürücü karakteristikleri, elektriksel prensipler, ısıl, optik ve mekanik prensipler, sinyal yükseltme, uyartım, dönüştürme, iletim devreleri, pozisyon, seviye ve yer değişim ölçümü, hareket dedektörleri, hız, ivme, kuvvet, gerinim, basınç, akış, akustik, nem algılayıcı ve dönüştürücüleri, ışık, ışınım, elektromanyetik alan dedektörleri, sıcaklık algılayıcı ve dönüştürücüleri, kimyasal algılayıcı ve dönüştürücüler, güvenlik, yangın alarm sistemleri.
Hasan Ali Çelik Ölçme ve Kontrol Tekniğiİst. Teknik Ünv., 1987Ölçme kuramı, denetim kuramı, ölçme aletleri
Mustafa Aytaç Ölçme Yöntemiİst. Teknik Ünv., 1979Ölçme kuramı, trigonometri, geometri
Salih Çelik Ölçme ve KontrolM.E.B, 1989Ölçme kuramı, denetim kuramı, ölçme aletleri
Hasan Önal Ölçme Tekniğiİst. Teknik Ünv., 5.baskı, 1993Elektrik ölçümleri
Celal Songu Ölçme BilgisiBirsen Yayınevi, 4.baskı, 1981Topografik inceleme, arazi ölçümleri
E. Özbenli, T. Tüdeş Ölçme Bilgisi Pratik JeodeziKaradeniz Tek. Ünv., 6.baskı, 2001Arazi ölçümleri
Mustafa Bağcı Ölçme Bilgisi ve KontrolM.E.B, 2005Ölçme bilgisi
Prof. Dr. Turgut Gündüzİnstrümental AnalizGazi Kitapevi, 2005Enstrümental analiz yöntemleri
Suavi EyiceTermik Tesislerde Ölçme ve Terimlerİst. İDMMA, 1971
Liste başına dön
Türkçe Dergiler ve Standartlar
.AdKuruluşAçıklama / Bağlantı
. Seri:D Mühendislik İ.T.Ü.Bilimsel ve teknik makaleleri, teknik notları, okuyucu katkılarını yayınlamak için iki ayda bir çıkarılmaktadır.
http://www.itudergisi.itu.edu.tr
. Mühendis ve Makina TMMOB - MMOMakina mühendisleri odası aylık yayın organı
http://www.mmo.org.tr
. MakinaTek Bileşim YayıncılıkAylık imalat ve teknoloji kültürü dergisi
http://www.bilesim.com.tr/tr/yayincilik/machinery.com
. Kaynak Elektrik Kaynak Elektrik DergisiEnerji, elektrik, elektronik ve otomasyon mühendisliği konularında aylık dergi
http://www.elektrikdergisi.com
. Makine Market EMO Yayıncılık ve FuarcılıkAylık makine imalatı ve otomasyon teknolojileri dergisi
http://www.emomakinemarket.com
. Otomasyon Bileşim YayıncılıkAylık elektrik elektronik makina bilgisayar dergisi
http://www.bilesim.com.tr/tr/yayincilik/otomasyon.com
. Sigma Yıldız Teknik Ünv.Mühendislik ve fen bilimleri dergisi, üç ayda bir yayınlanır.
http://www.ytuder.yildiz.edu.tr
. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi T.I.B.T.D.Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği tarafından ısı bilimi ve tekniğini geliştirmek amacıyla çıkartılmaktadır.
http://www.tibtd.org.tr/index.htm
. Fen ve Mühendislik Dergisi Dokuz Eylül Ünv. Müh. F.Fen ve mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla dört ayda bir yayınlanmaktadır.
http://www.eng.deu.edu.tr/fenmuh/default.htm
. Endüstri Dünyası Thomas Industrial MediaFabrika otomasyonu, test ve ölçüm, endüstriyel elektronik, hidrolik ve pnömatik, makine ve aksam, bakım ve onarım konularında ürün ve üretici tanıtımları...
http://www.endustri-dunyasi.com
Liste başına dön
Yabancı Dilde Kitaplar (Üniversitelerimizde)
YazarAdYayıncı / Kütüphane
McKay, WalternInstrument EngineeringMcGraw-Hill, NewYork 1952
Boğaziçi Ünv.(merkez)
Jones, Ernest BeachcraftInstrument TechnologyNewnes, Butterworths London 1974
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Neubert, Herman K.P.Instrument TransducersClarendan Press, Oxford 1975
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Handbook of Industrial MetrologyPrentice-Hall 1967
Boğaziçi Ünv.(merkez)
Andrew, William G.Applied Instrumentation in the Proces IndustryGulf Pub., Houston 1974
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Mann, Charles KennethBasic Concepts in Electronic InstrumentationHarper & Row, NewYork 1974
Boğaziçi Ünv. (merkez)
O'Higgins, Patrik J.Basic Instrumentation, Industrial MeasurementMcGraw-Hill, NewYork 1966
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Malmstadt, Howard W.Control of Electrical Quantities in InstrumentationW.A. Benjamin, California 1973
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Malmstadt, Howard W.Electronics and Instrumentation for ScientistsBenjamin/Cummings Pub., Mass. 1981
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Oliver, Bernard M. Electronic Measurements and Instrumentation McGraw-Hill, NewYork 1975
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Verdin, A.Gas Analysis InstrumentationWiley, NewYork 1973
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Considine, Douglas MaxwellHandbook of Applied InstrumentationMcGraw-Hill, NewYork 1964
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Fribance, Austin E.Industrial Instrumentation FundamentalsMcGraw-Hill, NewYork 1962
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Eckman, Donald P.Industrial InstrumentationWiley, NewYork 1950
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Nachtigal, Chester L.Instrumentation and ControlWiley, NewYork 1990
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Dally, James W.Instrumentation for Engineering MeasurementWiley, NewYork 1993
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Lion, Kurt S.Instrumentation in Scientific ResearchMcGraw-Hill, NewYork 1960
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Brown, Earle B.Laboratory Manual for Electronic InstrumentationPrentice-Hall 1968
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Mylroi, M, G,Measurement and Ins. For ControlP. Peregrinus I, London 1984
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Dolittle, Jessie SeymourMechanical Engineering Laboratory InstrumentationMcGraw-Hill, NewYork 1957
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Ambrosius, Edgar E.Mechanical Measurement and InstrumentationRonald Press, NewYork 1966
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Walton, Harold F.Modern Chemical Analysis and InstrumentationMarcel Dekker, NewYork 1973
Boğaziçi Ünv. (merkez)
de Sa, A.Principles of Electronic InstrumentationHalsted Press/ Wiley, NewYork 1981
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Spitzer, Frank L.Principles of Modern InstrumentationHolt, Rinehart and Winston, NewYork 1972
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Johnson, Curtis D.Proces Control Instru. Technology (5th Ed.)Prentice-Hall, NewJersey 1997
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Ferson, Lois M.Standards and Practices for Instrumentation (3rd. Ed.)Ins. Society of America, Pittsburgh 1974
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Morris, Alan S.Measurement and Calibration RequirementsJohn Wiley, NewYork 1997
Boğaziçi Ünv. (merkez)
McMillan, Gregory K.Advanced Temperature Measurement and ControlIns. Society of America, North Carolina 1995
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Peterson, Arnold P. G.Handbook of Noise Measurement (3rd. Ed.)General Radio Co., Cambridge 1956
Boğaziçi Ünv. (merkez)
O'Neill, HughHardness Measurement of Metals and AlloysChapman & Hall, London 1967
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Weber, Robert L.Heat and Temperature MeasurementPrentice-Hall, NewYork 1950
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Ower, ErnestThe Measurement of AirflowPergamon Press, Oxford 1966
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Magison, Ernest C.Temperature Measurement in IndustryIns. Society of America, North Carolina 1990
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Kinzie, P. A.Thermocouple Temperature MeasurementWiley, NewYork 1973
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Van Wazer, J. R.Viscosity and Flow MeasurementInterscience Publishers, NewYork 1963
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Denis-Papin, MauriceMetrologie Generale (Grandeurs et Symboles)Dunod, Paris 1955
İ.T.Ü. (merkez)
Compain, L.Metrologie D'atelierEdition Eyrolles, Paris 1952
İ.T.Ü. (merkez)
SAJ PersonsMetrologie and GaugingMc Donald Ltd., London İ.T.Ü. (merkez)
Lissaman, AJMetrologie for TechniciansLondon Unv. Press 1967
İ.T.Ü. (merkez)
Prensky, Sol D.Electronic InstrumentationPrentice-Hall, London 1971
İ.T.Ü. (merkez)
Duncan, Acnheson J.Quality Control and Industrial StatisticsRichard D. Irwin, Ontorio 1974
İ.T.Ü. (merkez)
Doebelin, Ernest O.Measurement Systems Application and Design McGraw-Hill, NewYork 1990
İ.T.Ü. (merkez)
Fribance, Austin E.Industrial Instrumentation FundamentalsMcGraw-Hill, NewYork 1962
İ.T.Ü. (merkez)
Hends, E.Electrical Measuring Instruments London, WY Keham 1970
İ.T.Ü. (merkez)
Makra, B. C.Instrumentation Measurement and AnalysisTatamgrad, W. Hill, NewDelhi 1992
İ.T.Ü. (merkez)
Ower, ErnestThe Measurement of AirflowPergamon Press, Oxford 1966
İ.T.Ü. (merkez)
Regtion, P.P.L.Instrumentation ElectronicsPrentice-Hall, NewYork 1987
İ.T.Ü. (merkez)
Donald P, EckmanIndustrial InstrumentationWiley & Sons 1953
İ.T.Ü. (Elk. Fak.)
Bernard, M. OliverElectronic Measurements and InstrumentationMcGraw-Hill, NewYork 1971
İ.T.Ü. (Elk. Fak.)
P. A. KinzieThermocouple Temperature MeasurementJohn Wiley and Sons, NewYork 1971
İ.T.Ü. (Elk. Fak.)
Frank A. Laws, S.B.Electrical MeasurementsMcGraw-Hill 1938
İ.T.Ü. (Elk. Fak.)
Vester, RobinsonHandbook of Electronic Instrumentation Testing and TroubleshootingPrentice-Hall, Virginia 1974
İ.T.Ü. (Elk. Fak.)
Marcus, AbrahamMeasurements for TechniciansPrentice- Hall, New Jersey 1971
İ.T.Ü. (Elk. Fak.)
Alan S. MorrisPrinciples of Measurement and InstrumentationPrentice-Hall 1933
İ.T.Ü. (Mak. Fak.)
Bernard, C. J.Handbook of Fluid FlowmeteringThe Trade & Technical Press Ltd., England 1988
İ.T.Ü. (Mak. Fak.)
B. R. BannisterInstrumentationChapman & Hall 1991
İ.T.Ü. (Mak. Fak.)
Barney, George C.Intelligent Instrumentation Microprocessor Applications in Measurements and ControlPrentice-Hall 1988
İ.T.Ü. (Mak. Fak.)
Soloikhin, R. I.Measurement Techniques in Heat and Mass TransferHemisphere, Publishing 1985
İ.T.Ü. (Mak. Fak.)
Mason, H. I.Metrology and Standardization in Less Developed CountriesNational Bureau of Standarts 1971
Boğaziçi Ünv. (merkez)
Dally, James W.Instrumentation for EngineeringNewYork Wiley C. 1993
O.D.T.Ü.
Scarr, A. James ThomasMetrology and Precision EngineeringMcGraw-Hill 1967
O.D.T.Ü.
Galyer, J. P. W.Metrology for EngineeringCassell, London 1964
O.D.T.Ü.
Lissaman, Arthur JoneMetrology for TechnicianLondon English Unv. P. 1967
O.D.T.Ü.
Preabrazhensky, V. P.Measurements and Instrumentation in Heat EngineeringMoskow Mir Publisher 1980
O.D.T.Ü.
Acta Imfko 1973Measurement and InstrumentationAmerican Elsevier 1974
O.D.T.Ü.
Smimof, Michael V.Measurements for Engineering and other SurveysPrentice-Hall, NewJersey 1961
O.D.T.Ü.
Marcus, AbrahamMeasurements for TechniciansPrentice-Hall, NewJersey 1971
O.D.T.Ü.
Ernst, R.G. EckartMeasurements in Heat Transfer Washington Hemisphere Pub.
O.D.T.Ü.
Keast, David N.Measurements in Mechanical DynamicsMcGraw-Hill, NewYork 1967
O.D.T.Ü.
Francis, T.Measuring Instruments Handbook (Dimensional Measurements)Industrial Press, NewYork
O.D.T.Ü.
Anthony, D.M.Engineering MetrologyOxford Pergamon
Gazi Üniv. (merkez)
Churchman, C. WestMeasurement Definitions and TheoriesJohn Wiley and Sons, N.C.
Gazi Üniv. (merkez))
Farago Francis T.Handbook of Dimensional MeasurementNewYork Industrial Pr.
Gazi Üniv. (merkez)
Galyer, J. F.Metrology for EngineersLondon Cassell
Gazi Üniv. (merkez)
Chichester, Sydenham P.H.Handbook of Measurement ScienceJohn Wiley and Sons
Gazi Üniv. (merkez)
Morris, Alan S.Measurement and Calibration for Quality AssurancePrentice-Hall
Gazi Üniv. (merkez)
Sutton, H.B.Engineering Instrumentation and Control (a Checkbook)Butterworth Scientific
Gazi Üniv. (merkez)
Beckwith, ThomasMechanical MeasurementsAddison Wesley
Gazi Üniv. (merkez)
Botton, WilliamEngineering Instrumentation and ControlBetterworths
Gazi Üniv. (merkez)
Doebelin, Ernest O.Measurement Systems Application and DesignMcGraw-Hill
Gazi Üniv. (merkez)
Liptok, Bela G.Instrument Engineers HandbookChilton Book Co.
Hacettepe Ünv.
Anderson, Norman A.Instrumentation for Process Measurement and ControlChilton
Hacettepe Ünv.
Lion, Kurt S.Instrumentation in Scientific Research: Electrical Input TransducersMcGraw-Hill
Hacettepe Ünv.
Sams Howard W.Instrumentation Training CourseMcGraw-Hill
Hacettepe Ünv.
Clyde N. HerrickInstruments and Measurements for ElectronicsMcGraw-Hill
Hacettepe Ünv.
Liste başına dön