A3b Coğrafyaya bağlı yerçekimi ivmesi formülü ve çizelgesi

Enlem Derecesi (L : °) ve İrtifaya (H : m) bağlı yerçekimi ivmesinin formülü

g (m/s²) = 9,7803 (1 + 0,0054sin²(L)) - 0,000003H

Standart yerçekimi ivmesi gstd = 9,80665 m/s² (Lstd = 45° ve Hstd = 0 m)