Standart Eğitimler   öğretmen

KodGünKonu
21C1 Ölçüm Ekipmanı / Kalibrasyon Yönetimi ve Takibi

Hiyerarşik tolerans ilişkisi, metrolojik tanım ve tarifler, temel birimler, izlenebilirlik, akreditasyon, ölçü aleti yönetimi, kalibrasyon takibi, hata analizi ve sonuç değerlendirme, belirsizlik tanımı, kalibrasyon sertifikası, periyodlandırma, ortam ve çevre etkileri.

Katılımcıların, kalite sistemleri konusunda bilgili veya kalite sistemi bünyesinde iş tecrübeleri olması tavsiye edilir.
22C1 Ölçü Aleti Uygunluğu ve Ölçüm Belirsizliği

Uygunluk kriterleri, ölçü aleti/ölçüm sistemi karakteristiği, hata analizi, istatistiksel araçlar, standart belirsizlik, adım adım ölçü belirsizliği sentezi, uygulama örnekleri.

Katılımcıların en az lise mezunu ve iyi matematik bilgisi olması tavsiye edilir (tercihan üniversite).
23B2 İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC)

Tarihçe, tasarım, uygunluk, maliyetler ve proses yaklaşımı, proses analizi, proses beklentileri, istatistiksel araçlar, proses kontrolü, kontrol kartları, proses yeterliliği, kayıp fonksiyonu.

Katılımcıların, kalite sistemleri konusunda bilgili veya kalite sistemi bünyesinde iş tecrübeleri olması tavsiye edilir.
24B2 Ölçüm Sistemlerinin Analizi (MSA)

Kaynaklar, ölçüm sistemi, tanımlar ve terimler, izlenebilirlik, hata türleri, karakteristik özellikler, kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği, nicelik ölçüm sistemlerinin analizi, nitelik ölçüm sistemlerinin analizi.

Katılımcıların, kalite sistemleri konusunda bilgili veya kalite sistemi bünyesinde iş tecrübeleri olması tavsiye edilir.

 

Aşağıda listelenen eğitimler için; katılımcıların teknik lise / yüksek okul veya mühendislik mezunu olması ve ilgili bir konuda (enstrüman, bakım, proses kontrol, kalite kontrol vb.) iş tecrübeleri olması tavsiye edilir.
01C2 Ölçme Teknolojisi ve Kalibrasyon Yöntemleri

(tüm ölçme alanlarında genel bilgilendirme)
Cihaz tanımlama ve sınıflandırma, ölçü aleti prensipleri, teknolojisi, performans testleri ve kalibrasyon yöntemleri, sinyal işleme ve monitörleme sistemleri

02C* 2 Dinamik Sistemler Analiz ve Kontrol Tekniği, Otomasyona Giriş

Sistem yaklaşımı, sistem dinamiği ve davranışı (geçici hal, sürekli hal), kontrol sistemleri, PID kontrol, PLC ile otomasyon, otomatik kontrol uygulamaları

   

Ölçüm Konusu Bazında Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimleri

Konu ile ilgili birimler, metroloji hiyerarşisi ve ölçekler, konuya dair ölçü aletleri (prensip, teknoloji, sınıflandırma, kullanım), konuya yönelik kalibrasyon (teçhizat, yöntem, belirsizlik)

03C* 1

Geometrik Boyut / Kumpas, mihengir, mikrometre, komparatör, kaplama kalınlığı ölçer, cetvel, şeritmetre, gönye, metraj sayacı, takometre, açı ölçer, divizör, su terazisi/eğim ölçer, pleyt, koordinat ölçer, mastarlar, profil projeksiyon makinası, şablon, elek.

03B* 2+
04C* 1

Ağırlık-Tartım / Ağırlık etalonları, kütle komparatörü, tartı aletleri, tartım sistemleri, vinç baskülü, dolum sistemleri, tartım konveyörleri.

04B* 2+
05C* 1

Kuvvet / Load cell (yük hücresi), dinamometre, force gauge, mukavemet test cihazı, test presi, test cihazları (yırtılma, darbe).

05B* 2+
15B* 1+

Tork / Tork anahtarı, tork sensörü, vida/civata sıkıcılar, dinamometre, torkmetre test tezgahı, tork analizörü / tork kalibratörü.

06B* 1+

Sertlik / Sertlik etalonları, sertlik tezgahları (HR, HB, HV), durometreler.

07C* 1

Basınç-Vakum / Basınç terazisi, sıvı kolonlu manometreler, fark basınç ölçer, manometre, barometre, vakummetre, basınç sensörü, vakum sensörü, test cihazları (patlatma).

07B* 2+
08C* 1

Debi, Hacim, Seviye, Yoğunluk / Debimetre/flowmetre (sıvı), debi transmiteri (sıvı), sıvı sayacı (totalizör), hacim kapları, hacim ölçekleri, tanklar, rezervuarlar, seviye ölçerler, seviye transmiterleri, piknometre, densimetre, hidrometre.

08B* 2+
09C* 1

Elektrik / Voltmetre, ampermetre, ohmmetre, multimetre, pensampermetre, clampmetre, osiloskop, takometre, kronometre, saat, ölçüm köprüsü, voltaj/akım kaynağı, direnç etalonu

09B* 2+
10C* 1

Sıcaklık / Cam termometreler, termokupl-termistör-rezistans termometresi, radyasyon pirometreleri, sıcaklık banyosu/kabini, etüv, fırın, simülatör, gösterge, kaydedici, tarayıcı.

10B* 2+
11C* 1

Nem, Fizikokimya / Rutubet transmitteri, kondüktivitemetre, viskozimetre, flowcup, pHmetre, standart sıvılar, higrometre, psikrometre, dewpoint ölçer.

11B* 2+
12B* 1

Akış Hızı, Debi / Debimetre/flowmetre (gaz), debi transmiteri (gaz), gaz sayacı (totalizör), anemometre (pervaneli, termal, pitot tüplü ve diğerleri), menfez debimetresi

   

Validasyon Eğitimleri

Konu ile ilgili teori, uygulama, ekipman, kalifikasyon (DQ, IQ, OQ, PQ), kalibrasyonlar, dokümantasyon ve mevzuat.

81C 2 Buhar Sterilizasyonu

Kavram, prensip, sterilizasyon mikrobiyolojisi, nemli-ısı döngüleri, validasyon stratejisi ve planlama, validasyon adımları, rutin işleyiş

81B* 3+
85C 2 Termal Haritalama

Sıcaklık (+nem) haritalaması (depolar, odalar, kabinler, ...), test-koşullandırma veya muhafaza koşullarının izlenmesi ve sistem kalifikasyonu, soğuk zincir (depolama, nakliye) validasyonları

85B* 3+
51C 2 Hava Akışı Metrolojisi (HVAC Validasyonu kapsamında)

Ölçü tekniği ve ölçü aletleri (prensip, teknoloji, sınıflandırma, kullanım, kalibrasyon), havalandırma sistemlerinde (kanal ve menfezler, yatay/dikey boru hatları, LAF kabinler/odalar) hız/debi ölçümleri

51B* 3+

Katılımcı sayısı ve ilgilendiğiniz konuları Eğitim Başvurusunda belirterek teklif talep ediniz.

* İşaretli Eğitimler, yıllık standart takvimde yer almadığından yapılacak talepler doğrultusunda açılmaktadır.

Standart Eğitimler Takvimi
Eğitim Başvurusu
Eğitim Referansları