Metroloji Sınavı B1

1) Aşağıdakilerden hangisi SI'ya göre 7 temel fiziksel nicelikten biri değildir?
     (SI : System Internationale _ uluslararası birimler sistemi)
a) Sıcaklık
b) Kütle
c) Madde miktarı
d) Zaman
e) Basınç

2) Aşağıdakilerden hangisi temel SI birimlerinden biridir?
a) Amper
b) Pascal
c) Newton
d) Dakika
e) Tesla

3) Geometrik boyut ölçümlerinde sonucu etkileyen çevre değişkenlerinin en başında hangisi gelir?
a) Nem
b) Hava basıncı
c) Sıcaklık
d) Gürültü
e) Elektro-manyetik girişim

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi eksiksiz doğrudur?
a) Yerçekimi ivmesi, bulunulan yüksekliğe göre değişir.
b) Yerçekimi ivmesi, yeryüzünde bulunulan yere göre değişmez, sabittir.
c) Yerçekimi ivmesi, enlem ve boylama göre değişir.
d) Yerçekimi ivmesi, enlem ve yüksekliğe göre değişir.
e) Yerçekimi ivmesi, enlem, boylam ve yüksekliğe göre değişir.

5) Ölçüm hatalarını sistematik hatalar ve rasgele hatalar olarak ikiye ayırdığımızda, aşağıdakilerden hangisi sistematik hata konusu olabilir?
a) Üniformite / homojenlik
b) Offset (sıfır kayması)
c) Histerisis (tersinirlik)
d) Tekrarlanabilirlik
e) Kararlılık

6) Bir manometre ile gaz hattında yapılan basınç ölçümü, -0,8 bar olarak ifade edilirse, ...
a) ölçüm doğru olamaz, en düşük basınç 0 bar olabilir.
b) atmosfer basıncı normalin çok altında olmalı.
c) yaklaşık 0,2 bar relatif basınç olduğunu gösterir.
d) yaklaşık 0,2 bar mutlak basınç olduğunu gösterir.
e) yaklaşık -0,2 bar mutlak basınç olduğunu gösterir.

7) Bir ölçü aletinin ne kadar ölçme hatası yapabileceğini gösteren kriter, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hassasiyet
b) Doğruluk (sınıfı)
c) Çözünürlük (taksimat değeri)
d) Tekrarlanabilirlik
e) Kararlılık

8) Bir cam termometre ile bir sıvının sıcaklığını doğru şekilde ölçmeye çalışırken, ...
a) ... termometre daldırma derinliğinin önemi yoktur.
b) ... termometrenin zaman sabitinin önemi yoktur.
c) ... termometre sıvısının civa veya alkol olmasının önemi yoktur.
d) ... sıvının karıştırılmasının önemi yoktur.

9) Kalibrasyon işlemlerinde kullanılan komparatörlerin (kıyaslayıcılar), ölçme belirsizliğine katkısı yönünden önde gelen metrolojik özellikleri...
a) ... çözünürlük ve tekrarlanabilirliğidir.
b) ... ölçme hızı ve ölçme aralığıdır.
c) ... analog veya dijital olmasıdır.
d) ... dayanıklılık ve yaşlanma hızıdır.

10) Ayarı bozulmuş bir ölçü aletinin, iki nominal değerde yapılan kalibrasyon ayarı neticesinde yeterli doğruluğa ulaşması için, en azından ...
a) ... sıfır hatası (offset) olmaması gerekir.
b) ... kazanç (eğim) hatası olmaması gerekir.
c) ... doğrusallık (lineerite) hatası olmaması gerekir.