Calexpert
  • Ölçü aletleri kayıtlarınız, listeleriniz,
  • Periyodik kalibrasyon takibiniz,
  • Sertifikalarınız, arşiviniz, raporlarınız,
gereksinimlere uygun ve sisteminiz yeterince verimli mi ?

ÖLÇÜ ALETİ YÖNETİMİNDE YAZILIM GEREKSİNİMİ

Örnek 1: Ölçü Aleti Kartı

PROSES/KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ:
Üretimde uygulanan tüm kontrol ve testler için, fiziksel değişkenlerin ölçüm aralıkları ve toleransları listelenmelidir. Bu madde, kalibrasyon yönetiminde bir zorunluluk olmamakla birlikte, gerektiğinde red/kabul (verifikasyon) kriterlerinin belirlenmesini sağladığından, cihaz uygunluk tesbitinde çıkış noktasıdır.

Örnek 2: Ölçü Aleti Listesi

ÖLÇÜ ALETLERİ LİSTELERİNİN OLUŞTURULMASI
Listede yer alması gereken ölçü aletleri, ölçüm amacıyla kullanılan ve mamül kalitesini doğrudan ya da dolaylı etkileyen tüm cihazları kapsar. (Bu maddeyi genişletici / bütünleyici olarak düşünülen "Cihaz Kartları ", bir zorunluluk değil, ancak ölçme ekipmanına dair detaylı verileri, verifikasyon kriterini, kalibrasyona dair tüm bilgileri ve talimatlara erişimi kapsadığından, çok önemli bir yardımcı niteliğindedir).

Örnek 3: Kalibrasyon Takibi

KALİBRASYON TAKİP CETVELLERİ
Ölçü aletleri için başta kalibrasyon tarihleri olmak üzere, kalibrasyonu yapan kişi/kuruluş, kalibrasyon periyodu, cihazın karakteristik hatası vb. belirtilerek saklanır. Aksama / unutma olasılığı bulunmayan bir periyodik / ayrıntılı çağrı ve periyodlandırma sistemi, kalibrasyon sisteminin en hayati bölümüdür.

Örnek 4: Verifikasyon Sonuçları

KALİBRASYON SERTİFİKALARI
Kalibrasyon işleminin gerek uygun bir formatta raporlanması, gerekse cihaz için öngörülen kullanım kriterlerine göre kalibrasyon sonuçlarına dayanan bir verifikasyon, zaten sistemin en önemli beklentilerindendir. Cihaz performansının, uygunluk değerlendirmesi açısından önemli bir temel teşkil etmesinin yanı sıra, kalite güvence sistemlerinde anında bulunabilme özelliği taşıyan belgeleme ve arşivleme de zaruri olduğundan, yapılan kalibrasyonlara ait sonuçları belgeleyen sertifikaların hazırlanarak, belli bir süre saklanması gerekir.


Tüm kalite güvence sistemlerinin, kalibrasyon konusundaki beklentisi; ölçü aletlerinin gerekli tüm detayları ile kayıt altında tutulması, periyodik kalibrasyon takibinin ve gruplandırmalarının yapılarak cihazların uygunluğunun değerlendirilmesi ve sertifikaların arşivlenmesidir.

CALexpert tüm gereklilikleri, kullanıcıya sağladığı ek olanaklar ve kolaylıklarla, fazlasıyla sağlayan bir bilgisayar yazılımıdır.

Windows altında Türkçe olarak hazırlanan bu komple "KALİBRASYON YÖNETİMİ UZMANI" ile TANIŞMAK için aşağıdaki DEMO butonunu veya bilgi/teklif talep formunu kullanabilirsiniz.

Gereksinimlerinizi ertelemenin veya iptidai çözümler peşinde koşmanın maliyetine katlanmak zorunda değilsiniz.

KALİBRASYON TAKİBİ ve ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETİMİ

SORUN OLMAMALI !

KULLANDIĞINIZ YAZILIM, FARKINIZ ve GÜCÜNÜZDÜR
CALexpert ile Ölçü Aletleri Listesi, Cihaz Kartları, Kalibrasyon Takip Cetvelleri, ve Kalibrasyon Sertifikalarının kolaylıkla hazırlanması, kullanım yeri veri bankası oluşturulabilmesi, her türlü organize edilebilen raporlar yanında, Kullanım ve Kalibrasyon Talimatları ile Belirsizlikler Tablosuna cihaz kartından erişim, sertifika yazılırken seçilen kriterler doğrultusunda red/kabul işlemleri, otomatik periyodik hatırlatma modülü ve tüm dokümantasyonun arşivlenmesiyle sistemin aksaksız kurulması ve yürütülmesi sağlanmakta, bunlara ilaveten...

Referanslar:
Bilgi/Teklif Talebi