Metroloji Okulu Hakkında

Metroloji Okulu, aşağıda özetlenen amaçlar ve prensipler doğrultusunda, başta eğitim olmak üzere ölçme bilimi ile ilgili alanlarda hizmet vermek üzere 2005 yılı başında kurulmuştur. Eğitim faaliyetlerimize başladıktan sonra müşterilerimizin güven ve taleplerine istinaden kalibrasyon, validasyon ve termal haritalandırma konusundaki hizmetlerimizi de farklı anlayışımızla Metroloji Okulu'nda devreye aldık.

Kuramları yeterince bilmeden yapılan uygulamalar verimsiz veya hatalı sonuçlara yol açabilmekte, uygulamadan uzak kuramsal bilgi ise işlevsiz kalabilmektedir. Kuramsal altyapı ve uygulama deneyimi arasındaki kopukluk ölçme, kalibrasyon ve enstrümantasyon konularında hem servis alan işletmeler hem de servis sağlayıcı firmalar için her açıdan ciddi kayıplara yol açmaktadır.

Kuşkusuz, tüm özel hassasiyet gerektiren işlerde olduğu gibi ölçüm ve kalibrasyon konuları da ilgilisinin kişisel özelliklerine fazlasıyla bağlıdır. Deneyimsizlik, özensizlik ve bilgisizlik, yapılan işe en azından ölçüm belirsizliği olarak, hatta bazen de yanlış ayarlama, cihaz arızası, veya işlevsiz sertifikasyon şeklinde etki eder.

Metroloji Okulu olarak amaçlarımız ;

 • Ölçüm ve enstrümantasyon konusunda sürekli geliştirdiğimiz kendi bilgi ve deneyimimizi, bu konuda çalışan veya çalışacak profesyonel kadrolara eğitim hizmetlerimiz aracılığıyla aktarmak,
 • Teknik ve bilimsel doğrulardan taviz vermeme prensibimizi, akademik araştırma ve yazma alışkanlığımızı, özen ve titizliğimizi, sistemli çalışmayı yürütmeye ve iyileştirmeye duyduğumuz inancımızı, sabırlı çalışkanlığımızla birleştirerek ölçme, kalibrasyon ve metroloji ile ilişkili diğer konularda endüstrinin hizmetine sunmaktır.

Özel müşterilerimizle birlikte paralel amaçlar ve anlayış etrafında birleşen bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyor ve bundan gurur duyuyoruz. İnternet sitemizin giderek zenginleşecek sayfalarında yine buluşmak dileğiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İhsan Akyüz,   H. Yıldız Aka

Politika

Gelen iş taleplerini;

 • Sürekli artan kalite düzeyi ve özenle, hatasız ve profesyonel çalışma ilkelerini gözeterek,
 • Ulusal/uluslararası referanslara izlenebilirliği sağlayarak,
 • Kalite yönetim sisteminin amaç ve hedeflerini gözeterek,
 • Personelin kalite dokümantasyonuna hakimiyetini ve tam uygulamasını sağlayarak,
 • Müşterilerinin konuyla ilgili bilgi taleplerini konusundaki uzmanlık, deneyim, dokümantasyon ve bilgi kaynakları doğrultusunda elden gelen en iyi şekilde karşılayarak,
 • Bilgi birikimini sürekli artırıp, konusundaki teknolojik gelişmeleri takip ederek,
 • Hem ISO 17025 standardının hem de dahili sisteminin gereklerini yerine getirmek,

METROLOJİ OKULU'nun kalite politikasıdır.

Hedefler

 • Müşteri memnuniyetini tam olarak sağlamak,
 • Verilen hizmetlerin sürekli artan bir yüzdesinin periyodik işlem halini alması,
 • Müşterilerinin ihtiyaçlarını, beklenenden daha küçük ölçüm belirsizliği ile karşılama derecesini artırmak,
 • Müşteriden gelen tüm yazılı, sözlü ve e-posta sorularını yazılı ve detaylı olarak yanıtlamak,

METROLOJİ OKULU'nun kalite hedefleridir.

Kalite

Kalite Güvencesi Sistemi ile, tüm tarafların yetki ve sorumlulukları ile birimler arası ortak çalışmaların koordinasyonu, hizmet ve mesai kalitesini ilgilendiren tüm faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, dokümante edilmesi ve tartışılması, akreditasyonun gereklerine, bilim, teknik ve mühendisliğin geçerli kurallarına, ve ilgili standartlara riayet edilmesi, sistem talimatları ve önlemlerine eksiksiz uyulması ve bunun kanıtlanması, düzenli iç denetim vasıtasıyla sistemin işlerliğinin ve devamlı iyileştirmenin sağlanması amaçlanmaktadır.


gazete   Haberler


Bu bölümde çalışma var.