Belirtilen ölçüm belirsizlikleri dahilinde İZLENEBİLİR kalibrasyon hizmetlerimiz aşağıda listelenmiştir.
Deklare edilen "belirsizlik", % 95 güvenilirlik seviyesi için Metroloji Okulu'nun "en iyi ölçme yeteneği"ni ifade eder (kalibre edilen cihazın özelliklerinden bağımsız).
logo-debi
5000 DEBİ, akış hızı tip/MAX ± Belirsizlik (%95) Talimat (SOP)
5030DEBİMETRE / FLOWMETER (gaz)120 L/min ± [0,1 + 0,01Q] L/min Q: L/minTALK5030/40
5040DEBİ TRANSMİTTERİ (gaz) elk. çıkış120 L/min ± [0,1 + 0,01Q] L/min Q: L/min
5080ANEMOMETRE25 m/s ± [0,2 + 0,02v] m/s v: m/sTALK5080
5090HAVA MENFEZİ DEBİMETRESİ (BALOMETRE) 1500 m³/h ± [0,1 + 0,02Q] m³/min Q: m³/minTALK5090

 

Kalibrasyon Başvurusu  
İzlenebilirlik Sistemi Açıklaması  
Çalışma Koşulları  
Geometrik boyut   
Kuvvet - Tork - Sertlik   
Basınç - Vakum   
Hacim - Seviye - Yoğunluk   
Elektrik - Zaman - Hız   
Sıcaklık   
Nem - Fizikokimya