Belirtilen ölçüm belirsizlikleri dahilinde İZLENEBİLİR kalibrasyon hizmetlerimiz aşağıda listelenmiştir.
Deklare edilen "belirsizlik", % 95 güvenilirlik seviyesi için Metroloji Okulu'nun "en iyi ölçme yeteneği"ni ifade eder (kalibre edilen cihazın özelliklerinden bağımsız).
logo-nem+kimya
8500 NEM tip/MAX ± Belirsizlik (%95) Talimat (SOP)
8510 TERMOHİGROGRAF0-50°C,10-98%± [0,3 + 0,01|T|] °C (T:°C),
± 2 % rh
TALK8510
8520TERMOHİGROMETRE psikrometrik0-50°C,10-98% ± [0,3 + 0,01|T|] °C (T:°C),
± 0,5 % rh
TALK8520
8531TERMOHİGROMETRE0-50°C,10-98% ± [0,3 + 0,01|T|] °C (T:°C),
± 1 % rh
TALK8530
8532NEM+SICAKLIK TRANSMİTTERİ elk.0-50°C,10-98% ± [0,3 + 0,01|T|] °C (T:°C),
± 1 % rh
TALK8530
8560TEST KABİNİ/ODASI (rutubet+sıcaklık)max. 70°C ± [0,3 + 0,01|T|] °C (T:°C),
± 2 % rh
TALK8560
8610HİGROMETREtek sıcaklıkta± [ 1 ] % rh TALK8530
8622NEM TRANSMİTTERİ elk. çıkıştek sıcaklıkta± [ 1 ] % rh TALK8530
8630NEM STANDARDI (higrostat tuzu)tek sıcaklıkta± [ 1 ] % rh TALK8630
8640NEM ÖLÇER (katı madde için)elektronik± [ 1 ] % m.c. TALK8640
9000 elektro-kimya tip/MAX ± Belirsizlik (%95) Talimat (SOP)
9221ELEKTROD (pH)elk. çıkış± [0,05] pH TALK9221
9222pH-METREtek sıcaklıkta± [0,05] pH TALK9222
9223pH-METRE + termometre ± [0,05] pH TALK9222, TALK8030
9321STANDART KONDÜKTİVİTE ÇÖZELTİSİ5-100000 µS ± [0,3 + 0,01C] µS, C:µS TALK9321
9322KONDÜKTİVİTEMETREtek sıcaklıkta± [1 + 0,01C] µS, C:µS TALK9322
9323KONDÜKTİVİTEMETRE + termometre ± [1 + 0,01C] µS, C:µS TALK9322, TALK8030

 

Kalibrasyon Başvurusu  
İzlenebilirlik Sistemi Açıklaması  
Çalışma Koşulları  
Geometrik boyut   
Kuvvet - Tork - Sertlik   
Basınç - Vakum   
Debi - Akış hızı   
Hacim - Seviye - Yoğunluk   
Elektrik - Zaman - Hız   
Sıcaklık