kosullar

ÇALIŞMA KOŞULLARI

 1. Fiyatlarımıza (aksi belirtilmedikçe) KDV dahil değildir.
 2. Bir defada yapılan işlem itibarıyla, 300 TL'den az siparişler, 300 TL üzerinden faturalandırılır.
 3. Ödeme şekli, faturada belirtilen hesaba banka havalesidir, çek veya elden ödeme kabul edilmez.
 4. Mal satışlarında, fatura ödeninceye kadar mülkiyet hakkı Metroloji Okulu'nundur. Hizmetlerde, fatura ödeninceye kadar verilen hizmetten yararlanılması, Metroloji Okulu için yasal takibat gerekçesi sayılır. Her türlü tazminat talep hakkı saklıdır.
 5. Ödeme süresi fatura tarihinden itibaren 10 (on) gündür. Gecikme halinde, fatura tarihinden itibaren hesaplanmak üzere geçerli yasal faiz oranında net gecikme tazminatı ayrıca faturalandırılarak tahsil edilir. Sipariş türüne ve tutarına bağlı olarak Metroloji Okulu, gerekli gördüğü oranda peşin ödeme koşulu getirebilir.
 6. Sahada (yerinde) yapılacak çalışmalarda ücretler toplamına Saha Hizmeti Bedeli ilave edilir (ilgili tekliflerimizde ayrı bir kalem olarak belirtilmektedir).
 7. Başka türlü mutabakat yapılmamışsa, teslimatlar "kargo gönderimi" ile veya Metroloji Okulu'nda elden yapılır. Kargo fişi alındı tasdiği yerine geçer. Malın Metroloji Okulu'ndan çıkışından itibaren, olabilecek hasar, zarar ve ziyandan Metroloji Okulu sorumlu değildir. Normal kargo sigortası dışında bir sigorta yaptırılması için sipariş verilirken istek belirtilmelidir. Nakliye ile ilgili tüm giderler müşteri tarafından karşılanır. Nakliye ücreti üstlenilmeden gönderilen cihazlar için, nakliye bedeli ayrıca faturaya ilave edilir.
 8. Kalibrasyonlar normalde, cihazın laboratuvarımıza teslimini ve yazılı siparişi takiben 10 (on) gün içinde tamamlanır. Özel bir durum veya talep söz konusu ise ön-yazışma/teklif kapsamında müşteri bilgilendirilir.
 9. Tamamlanan işlemlerin sertifikaları, raporları, her türlü sonuç ve verileri, ilgili ödemeyi takip eden hafta gönderilir.
 10. Saha hizmetlerinde işlem tarihleri, kesin (yazılı) sipariş alındıktan sonra yazılı mutabakat ile saptanır.
 11. Eğitimlerde detaylı program, başvuruya yönelik teklifimizin kabulünden sonra gönderilir. Katılım sertifikaları ve firma için bir kopya dokümantasyon ücrete dahildir.
 12. Talep edildiğinde ve gerekli teknik doküman (kitapçık, teknik çizim, devre şeması v.s.) tedarik edildiğinde, kalibrasyon sürecinde ayar yapılabilir. Bu işlem için, yapılacak tesbite dayalı ayrı teklif verilir.
 13. Teknik ve ticari gelişmeler doğrultusunda Metroloji Okulu, fiyat listesi ve diğer satış koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. En son yayınlanan fiyat listesi, bir öncekini geçersiz kılar.
 14. Metroloji Okulu laboratuvarları AKREDİTE DEĞİLDİR (ayrıntılı açıklama isteyebilirsiniz). Sipariş verildiğinde bu konu kabul olunmuş addolunur.
 15. Deklare edilen "belirsizlik", % 95 güvenilirlik seviyesi için Metroloji Okulu'nun "en iyi ölçme yeteneği"ni ifade eder (kalibre edilen cihazın özelliklerinden bağımsız).