Belirtilen ölçüm belirsizlikleri dahilinde İZLENEBİLİR kalibrasyon hizmetlerimiz aşağıda listelenmiştir.
Deklare edilen "belirsizlik", % 95 güvenilirlik seviyesi için Metroloji Okulu'nun "en iyi ölçme yeteneği"ni ifade eder (kalibre edilen cihazın özelliklerinden bağımsız).
logo-basınç
4000 BASINÇ, vakum tip/MAX ± Belirsizlik (%95) Talimat (SOP)
4011sıvı kolonlu MANOMETRE,
FARK BASINÇ ÖLÇER
atmosferik± [0,01 + 0,001P] mbar P: mbar(d) TALK4010
4012yükseltilmiş± [0,01 + 0,01P] mbar P: mbar(d)
4021FARK BASINÇ sensörü
(transdüser, transmitter)
atmosferik± [0,01 + 0,001P] mbar P: mbar(d) TALK4020
4022yükseltilmiş± [0,01 + 0,01P] mbar P: mbar(d)
4041MANOMETRE0, 20 bar(g)± [ 1 + P ] mbar P: bar TALK4040
40420 ... 400 bar(g)± [ 10 + P ] mbar P: bar
4051vakummetre +
MANOMETRE
-0,9 ... 20 bar(g) ± [ 1 + |P| ] mbar P: bar
4052-0,9 ... 400 bar(g)± [ 10 + |P| ] mbar P: bar
4061BASINÇ SENSÖRÜ
(transdüser, transmitter, kaydedici)
0, 20 bar(g)± [ 1 + P ] mbar P: barTALK4060
40620 ... 400 bar(g)± [ 10 + P ] mbar P: bar
4071vakum + BASINÇ
SENSÖRÜ (transdüser, transmitter, kaydedici)
-0,9 ... 20 bar(g)± [ 1 + |P| ] mbar P: bar
4072-0,9 ... 400 bar(g)± [ 10 + |P| ] mbar P: bar
4110BAROMETRE0,1...2000 mbar(a)± [ 1 + 2P ] mbar P: bar(a) TALK4110

 

Kalibrasyon Başvurusu  
İzlenebilirlik Sistemi Açıklaması  
Çalışma Koşulları  
Geometrik boyut   
Kuvvet - Tork - Sertlik   
Debi - Akış hızı   
Hacim - Seviye - Yoğunluk   
Elektrik - Zaman - Hız   
Sıcaklık   
Nem - Fizikokimya