İhsan Akyüz (D.T. 1963) (Makina Yüksek Mühendisi)

1986'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Bölümü'nü bitirdi. Aynı bölümde "Optimal Kontrol" konusundaki yüksek lisans çalışmasını sürdürürken, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Makina Elemanları, Ölçme ve Enstrümantasyon ve Mekanik Tasarım konularında 4 yıl öğretim asistanı (araştırma görevlisi) olarak çalıştı.

1992'de Metronorm/Ankara'da çalışmaya başladıktan iki yıl sonra 1994'te Metronorm/İstanbul'un kurucuları arasında yer alarak, buradaki kalibrasyon laboratuvarlarını devreye aldı.

- Sıvı debimetre kalibrasyonu için "gravimetrik" sirkülasyon sistemi,
- Gaz debimetresi kalibrasyonu için "bell prover" gasometre sistemi,
- Torkmetre kalibrasyonu için standardize kalibrasyon tezgahı,
- Higrometre kalibrasyonu için iklim kabini,
- Sertlik etalonları kalibrasyonu için standardize tezgah,

gibi projelerin tasarım ve gerçekleştirilmesi yanında, birçok ölçü aletinin kalibrasyonu için temel birim ve fiziksel sabitlere dayalı pratik yöntemler geliştirerek, Metronorm'un 90'lı yıllarda otorite kabul edilmesine önemli katkılar sağladı.

"Kalibrasyon ve Uluslararası Ölçü Sistemi İçerisinde İzlenebilirlik"_1994/UMTİK
"Ortagonal Yatay Açılar ile Ölçü Yüzeyi Topografisi Çıkarımı ve Sıcaklık Kompenzasyonu" (H.Yıldız Aka ile birlikte)_1995/MMO
"Kalibrasyon Yönetimi ve İşlem Yazılımı" (Ö.Bozyokuş ve O.Çımrın ile birlikte)_1995/MMO
"ISO 9000 Balonu"_1996/Otomasyon
"Ölçüm Hataları ve Belirsizlik"_2006/MakinaTek
"Laboratuvar Koşulları (test ve kalibrasyon işlemlerinde)"_2007/MakinaTek gibi yayınlanmış makalelerinin yanında, ilgili proje gruplarının yöneticisi olarak geliştirmiş olduğu ve Türkiye'de imalatı ilk defa (1996-1997'de) yapılan;

- Sıcaklık kalibrasyon banyosu,
- Manometre kalibrasyon düzeneği,
- Kombine ortam şartları göstergesi,
- Standart / programlanabilir kuvvet-basınç-tork... transdüserleri göstergesi ve birçok test cihazı ile,
- Kalibrasyon yönetimi için bilgisayar programı; "CALexpert (Prosoft Ltd. Şti. tescilli markası olup programın tüm hakları Prosoft Ltd.Şti.'ne aittir)",
ticari olarak piyasaya sürülmüştür.

1997'den itibaren metroloji çalışmalarına paralel olarak, tıbbi gereç, ilaç ve sağlık sektöründeki sterilizasyon, depolama, soğuk nakliye gibi kritik proseslerin validasyonu kapsamındaki mühendislik hizmetlerinde (gerek etilen-oksitli gerekse buharlı otoklavların kalifikasyonları, inkübatör, dondurucu vb. koşullandırma kabinleri ile depo ve soğuk odaların termal haritalaması) yoğunlaşmıştır. Ocak 2005'ten itibaren çalışmalarını kurmuş olduğu Metroloji Okulu'nda sürdürmektedir.

İhsan Akyüz

İhsan Akyüz, bugüne dek firmaların yönetim, kalite güvence, mühendislik, kalite kontrol, mekanik/elektrik bakım, veya kalibrasyon bölümlerinde görevli binden fazla kişiye kalibrasyon eğitimi vermiştir. H. Yıldız Aka ile birlikte hazırladıkları;
- Metroloji Sözlüğü,
- Ölçüm Ekipmanı / Kalibrasyon Yönetimi ve Takibi,
- Ölçü Aleti Uygunluğu ve Ölçüm Belirsizliği,
- Ölçme Teknolojisi ve Kalibrasyon Yöntemleri,
- Dinamik Sistemler Analiz ve Kontrol Tekniği - Otomasyona Giriş,
- Ölçüm Tabloları Seti,
kitapçıklarına ilaveten ilgili kurslarda kullanılmak üzere;
- Buhar Sterilizasyonu: Teori, Ekipman, Uygulama, Validasyon, Dokümantasyon,
- Termal Haritalama (Depolar, Odalar, Kabinler) ve Soğuk Zincir Validasyonları,
- Akış Hızı / Debi (Hava) Metrolojisi,
kitapçıklarını tamamlamış ve halen "Endüstriyel Ölçüm ve Kalibrasyon El Kitabı" üzerinde çalışmaktadır.


 

H. Yıldız Aka (D.T. 1972) (Makina Yüksek Mühendisi)

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Bölümü'nden 1993'te mezun oldu.
1994'te Metronorm A.Ş.'de kalibrasyon mühendisi olarak çalışmaya başladı. 5 yıl boyunca Metronorm bünyesinde aşağıda listelenen görevlerde bulundu;

  1. Kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi (Örnek ölçü aletleri: Blok mastar, mikrometre, kumpas, üç boyutlu koordinat ölçüm cihazı, granit pleyt, anemometre, flowmetre, sıvı ve gaz debimetreleri, termometre, termokupl, radyasyon pirometreleri, etüv, inkübatör, manometre, vakummetre, basınç terazileri ve transmitterleri, load cell, dinamometre, torkmetre, sertlik cihazları, viskometre, kondüktivitemetreler, pH metreler, voltmetre, ampermetre vb.)
  2. Kalibrasyonu yapılan cihazların ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ve sertifikasyonu,
  3. Kalibrasyon talimatlarının yazılması, revizyonu ve takibi,
  4. Referans ölçü aletlerinin kalibrasyon takibi ve red/kabul kriterlerinin belirlenmesi,
  5. Firmaya ait ölçü aletlerinin periyodik bakım ve dahili kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi,
  6. Ölçüm sistem ve yöntemleri geliştirme, uygulama ve dokümantasyonu
  7. Kalibrasyon ve kalite sistemi konusunda personelin eğitilmesi,
  8. Müşterilerin kalibrasyon konulu eğitim taleplerinde eğitmenlik,
  9. Kalite sisteminin kurulması (Kalite el kitabının yazımı, prosedür, talimat, ve formlarının oluşturulması, personelin görev tanımlarının yapılması, doküman revizyonu ve takibi, iç denetim organizasyonu)

1999'da Ankara'da EET Ltd.Şti. (Metronorm ile anlaşmalı kalibrasyon kuruluşu) laboratuvarlarını devreye aldı ve 2002'ye kadar burada yönetici olarak görev yaptı.

Bu süreçte Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Bölümü'nde "Rüzgar tüneli ölçümleriyle aerodinamik özelliklerin incelenmesi" konulu deneysel yüksek lisans çalışmasını tamamladı (2001-2003).

Çalışmalarına 2005'ten itibaren Metroloji Okulu bünyesinde devam etmekte olan H. Yıldız Aka, geçen 10 yıllık süreçte ayrıca ;

Kalite Sistemleri (ISO 9000), Ölçme ve Kalibrasyon Teknikleri, Gerilme Analizi, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği, Laboratuvarlar için 17025'e göre Kalite Sistem Dokümantasyonu gibi kurs ve seminerlere katıldı.

Halen Metroloji Okulu Laboratuvar ve Kalite Sorumlusu olarak görevini sürdürürken, aynı zamanda metroloji ve kalibrasyon eğitimlerinde eğitmenlik yapıyor ve sterilizasyon validasyonu, sıcaklık ve nem haritalaması, soğuk zincir birimlerinin kalifikasyonu çalışmalarında yer alıyor.

H. Yıldız Aka

İ. Akyüz ile birlikte "Ortagonal Yatay Açılar ile Ölçü Yüzeyi Topografisi Çıkarımı ve Sıcaklık Kompenzasyonu" _1995/MMO makalesi, "Kalibrasyon İşlemlerinin Adımları ve Süreleri" _2006/MühendisVeMakina makalesi, ve kurs notu olarak da kullanılan 100 üzerinde kalibrasyon prosedürüne ilaveten, Metroloji Sözlüğü, Ölçüm Ekipmanı/Kalibrasyon Yönetimi ve Takibi, Ölçü Aleti Uygunluğu ve Ölçüm Belirsizliği, Ölçme Teknolojisi ve Kalibrasyon Yöntemleri, Dinamik Sistemler Analiz ve Kontrol Tekniği-Otomasyona Giriş, Ölçüm Tabloları Seti, kitapçıklarını hazırlamış, halen de "Endüstriyel Ölçüm ve Kalibrasyon El Kitabı" üzerinde çalışmaktadır.