D1 Basınç birimleri çevrim tablosu
(Katsayılar 0,05 % doğruluk mertebesinde yuvarlanmıştır)

  psi
(lb/in²)
atm kg/cm²
(kp/cm², at)
mmH2O4°C
(WC, WS, SS)
in H2O 4°C
(inWC)
mmHg 0°C
(Torr *)
inHg 0°C
(inMC)
mbar bar Pa
(N/m²)
kPa MPa N/cm²
psi
(lb/in²)
1 0,06805 0,07031 703,1 27,680 51,71 2,036 68,95 0,06895 6895 6,895 0,006895 0,6895
atm 14,696 1 1,03323 10332,3 406,78 760 29,921 1013,3 1,0133 10133 101,33 0,10133 10,133
kg/cm²
(kp/cm², at)
14,223 0,9678 1 10000 393,70 735,5 28,959 980,7 0,9807 98070 98,07 0,09807 9,807
mmH2O 4°C
(WC, WS, SS)
0,0014223 9,678×10-5 0,0001 1 0,03937 0,07355 0,0028959 0,09807 9,807×10-5 9,807 0,009807 9,807×10-6 0,0009807
in H2O 4°C
(inWC)
0,0361273 0,00245832 0,00254 25,4 1 1,8683 0,07355 2,4909 0,0024909 249,09 0,24909 0,00024909 0,024909
mmHg0°C
(Torr*)
0,019337 0,0013158 0,0013595 13,595 0,53524 1 0,03937 1,3332 0,0013332 133,32 0,13332 0,00013332 0,013332
inHg0°C
(inMC)
0,49115 0,033421 0,034532 345,32 13,595 25,4 1 33,864 0,033864 3386,4 3,3864 0,0033864 0,33864
mbar 0,014504 0,0009869 0,0010197 10,197 0,40146 0,7501 0,02953 1 0,001 100 0,1 0,0001 0,01
bar 14,504 0,9869 1,0197 10197 401,46 750,1 29,53 1000 1 1×105 100 0,1 10
Pa (N/m²) 0,00014504 9,869×10-6 1,0197×10-5 0,10197 0,0040146 0,007501 0,0002953 0,01 0,00001 1 0,001 1×10-6 0,0001
kPa 0,14504 0,009869 0,010197 101,97 4,0146 7,501 0,2953 10 0,01 1000 1 0,001 0,1
MPa 145,04 9,869 10,197 101970 4014,6 7501 295,3 10000 10 1×106 1000 1 100
N/cm² 1,4504 0,09869 0,10197 1019,7 40,146 75,01 2,953 100 0,1 10000 10 0,01 1

Örnek : 840 psi = ? kg/cm². Satırlardan psi seçilerek sütunlardan kg/cm² ile kesiştiği yerdeki katsayı ile çarpılır
(840 psi = [0,07031 x 840] kg/cm² = 59,1 kg/cm²).

1) mmH2O, in H2O gibi su kolonu kullanılan birimlerde suyun yoğunluğu (0,05 % doğruluk çerçevesinde +4°C'de) 1000 kg/m³ alınmaktadır. (Detay için bkz. tablo A6a)

2) mmHg, inHg gibi civa kolonu kullanılan birimlerde civanın yoğunluğu (0,05 % doğruluk çerçevesinde 0°C'de) 13 595 kg/m³ alınmaktadır.

*1 Torr = 1 mmHg (0°C'de tanımlanmıştır)